Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của MỘC THANH ANH

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

Sứ mệnh của chúng tôi

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và an toàn tuyệt đối với người tiêu dùng, với giá cả cạnh tranh.

Xây dựng mạng lưới kênh phân phối rộng khắp cả nước tiến đến phát triển đưa sản phẩm phân phối ở nước ngoài.

Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội.

Thực hiện chính sách luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng, luôn đảm bảo tinh thần hợp tác cùng có lợi, luôn đặt “chữ Tín” lên hàng đầu.