GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 5 nguyên tắc, tập trung về con người và sản phẩm.

TÂM – TÔN – TÍN – TẠO – NHÂN

Tâm:

 • Mộc Thanh Anh đặt chữ Tâm là giá trị nền tảng. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng và giá trị sản phẩm ở mức cao nhất.
 • Sản phẩm luôn được chắt lọc ở mức cao, liên tục cải tiến, sáng tạo xu hướng và thói quen tiêu dùng mới.
 • Bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, giá trị dinh dưỡng cao và  tiện lợi, Mộc Thanh Anh mong muốn tạo ra các dòng sản phẩm nâng cao đề kháng và giảm trừ bệnh tật, chữa bệnh thông qua thực phẩm tiếp nhận vào, nâng cao thể chất và tinh thần cho người tiêu dùng.

Tôn:

 • Mộc Thanh Anh đặt sự tôn trọng là tiêu chí quan trọng cho sự phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi tôn trọng Khách Hàng, tôn trọng Cộng Sự Nhân Viên, tôn trọng đối tác cung cấp, tôn trọng công việc, tôn trọng giá trị con người, quyền và lợi ích của các bên.
 • Sự tôn trọng sẽ gắn kết tất cả với nhau, cùng hợp tác lâu dài để phát triển Mộc Thanh Anh ra ngoài thế giới.
 • Mỗi thành viên của Mộc Thanh Anh phải có lòng tự tôn và bản sắc riêng.

Tín:

 • Người không giữ chữ Tín, sẽ chẳng làm nên việc gì. Trong kinh doanh, Tín là chìa khóa quyết định phần lớn thành bại.
 • Mộc Thanh Anh phải đảm bảo niềm tin cho đối tác và cộng sự. Nói được phải đi đôi với việc làm được, làm đúng và làm tốt hơn.
 • Mộc Thanh Anh nỗ lực hết mình để đạt đúng và cao hơn các cam kết của mình đối với Khách Hàng về chất lượng và giá trị của sản phẩm đem lại.

Tạo:

 • Mộc Thanh Anh phải tập hợp những con người luôn chủ động tìm tòi, học hỏi, sáng tạo.
 • Sản phẩm ngoài việc luôn cải tiến thì tiêu chí sáng tạo phải được đề cao. Thị hiếu và nhu cầu của con người luôn thay đổi và phát triển theo thời gian.
 • Để tạo sự hài lòng cũng như có sự bức phá trên thị trường Mộc Thanh Anh phải tạo dựng nên những cái mới, sáng tạo ra sự khác biệt cho ra bản sắc riêng và thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng.

Nhân:

 • Nhân lực – nguồn lực nội sinh tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, là tài sản giữ vai trò then chốt cho việc phát triển của Mộc Thanh Anh.
 • Mộc Thanh Anh đề cao xây dựng đội ngũ nhân lực cả chất và lượng, chú tâm cho việc phát triển đào tạo, đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo, chấp nhận rủi ro và luôn nhìn về phía trước.
 • Mộc Thanh Anh luôn hướng tới giá trị đạo đức của Doanh Nghiệp, nó được hình thành từ giá trị đạo đức của từng cá thể phù hợp với văn hóa ứng xử của doanh nghiệp.

Tâm lành, tín giữ, tôn tạo người hay.

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

MỘC – THANH – ANH (Trung Thực – Tin Tưởng – Tinh Anh)

Mộc:

Là 1 thành tố trong Ngũ Hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ).

Là tên của 1 hành tinh trong Thái Dương Hệ (Là hành tinh thứ 5 và là hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ).

Mộc được hiểu theo nghĩa là mộc mạc, trung thực, chất phác.

 • Đối với con người: Lấy sự chân thành, trung thực làm nền tảng.
 • Đối với sản phẩm: Lấy sự mộc mạc, tinh nguyên làm gốc rễ.

Thanh:

Danh từ là 1 loại thanh âm, thanh điệu.

Tính từ  theo nghĩa là trong sáng, trong sạch, không vẫn đục, có bản sắc riêng.

Mang nghĩa của niềm tin, hy vọng.

Thanh là màu xanh, là tuổi trẻ, trong sáng, thanh khiết.

 • Đối với con người: Lấy sự trong sáng, niềm tin, hy vọng để dẫn đường cho sự phát triển.
 • Đối với sản phẩm: Có sự khác biệt, không pha lẫn, thanh khiết, tươi ngon làm kim chỉ nan cho hướng phát triển sản phẩm.

Anh:

Danh từ là tên của 1 loài chim.

Anh có ý nghĩa kiệt xuất, vượt trội, am tường.

Anh mang nghĩa tinh hoa, tinh anh, tinh túy.

 • Đối với con người: Nội tại mạnh mẽ, bản lĩnh cùng quá trình học hỏi kiến thức sâu rộng, am tường nhiều thứ để phát triển hoàn thiện bản thân trở nên tinh anh.
 • Đối với sản phẩm: Sau quá trình chắt lọc, gìn giữ, lưu truyền và phát triển sản phẩm đích đến là những giá trị tinh túy nhất.

MỘC THANH ANH tin rằng nền tảng con người đến với nhau bằng sự chân thành, trung thực dẫn lối là niềm tin, hy vọng những điều tốt đẹp cùng sức mạnh nội tại tự học hỏi và hoàn thiện thì quả ngọt kết tinh chính là tình người.

Với sản phẩm của MỘC THANH ANH luôn lấy sự tinh nguyên, thanh khiết, tươi ngon, mộc mạc làm gốc được giữ gìn, chắt lọc cùng sự sáng tạo, cải tiến tạo ra sự khác biệt, không pha lẫn tạo nên giá trị, tinh hoa.